หนองบัวลำภู – สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู จัดงานวันหมอดินอาสา “10 กุมภาพันธ์ @หนองบัวลำภู”ปีแรกของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ธีมงาน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู จัดงานวันหมอดินอาสา “10 กุมภาพันธ์ @หนองบัวลำภู”ปีแรกของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ธีมงาน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ อาคารอเนกประสงค์สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมกับหมอดินอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันหมอดินอาสา “10 กุมภาพันธ์ @หนองบัวลำภู” หลังจากกรมพัฒนาที่ดิน จัดตั้งหมอดินอาสาในปี 2538 เมื่อนับถึงวันนี้ผ่านมาได้ 27 ปีร่วมขับเคลื่อน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”เป็นปีแรกของการจัดงาน “วันหมอดินอาสา” ภายใต้ธีมงาน“หมอดินอาสา ผู้นำพา อาหารปลอดภัย” ด้วยความตระหนักถึงการทำงานของหมอดินอาสาที่มีส่วนร่วมผลักดันการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

โดยเป็นความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์วางแผนการใช้ที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ และกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ PGS โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด น าไปสู่ความมั่นคงของภาค การเกษตรและความยั่งยืนของที่ดิน และทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน โดยมีหมอดินอาสาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หมอดินอาสาอำเภอ และหอมดินอาสาตำบล ของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม

โดยก่อนหน้าที่หมอดินอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรับฟังสารจากการถ่ายทอดสดจาก นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้น นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมพบปะหมอดินอาสาที่เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวนำคำปฏิญาณของหมอดินอาสา “หมอดิน มุ่งมั่น รักษาทรัพยากรดิน หนองบัวลำภู” พร้อมเสวนาในหัวข้อ “หมอดิน ผู้นำพา อาหารปลอดภัย” โดยมีนายจักรพงศ์ โสนะแสง หมอดินอาสาประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หมอดินอาสาอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และเกษตรกรเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จร่วมเสวนา

วันหมอดินอาสา เกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่มจัดตั้งหมอดินอาสาใน ปี 2538 เริ่มต้นจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และจัดให้มีผู้แทนหมอดินอาสาระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จนปัจจุบันมีหมอดินอาสาจำนวนมากถึง 77,000 คน นับเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

กรมพัฒนาที่ดินจึงได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า กรมหมอดิน และเพื่อเชิดชูเกียรติของหมอดินอาสา ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา (LDD Volunteered Soil Doctor Day) เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการที่จะได้มาร่วมงานและให้คำมั่นสัญญาจะดูแลกันและกัน และดูแลทรัพยากรดินของประเทศตลอดไป โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นปีแรกของการจัดงานวันหมอดินอาสา ภายใต้ธีมงาน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts