จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 103 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 99 ราย กระจายทุกอำเภอ หายเร็ว 56 ราย


วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 11 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 99 ราย ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,658 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 781 ราย หายป่วยแล้ว 1,868 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 758 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 71 ราย มีอำเภอเมือง 18 ราย อำเภอวังสะพุง 13 ราย อำเภอนาด้วง 5 ราย อำเภอด่านซ้าย 8 ราย อำเภอภูเรือ 1 ราย อำเภอภูกระดึง 4 ราย อำเภอท่าลี่ 13 ราย อำเภอภูหลวง 4 ราย และอำเภอเอราวัณ 5 ราย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 103 ราย ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 99 ราย
Cluster รับซื้อยางพารา อำเภอปากชมจำนวน 18 ราย Cluster ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จำนวน 9 ราย Cluster เล่นฟุตบอล ในตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จำนวน 19 ราย Cluster งานทำบุญ บ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย จำนวน 9 ราย Cluster บ้านป่าไม้งาม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จำนวน 8 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 46 ราย ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน 17 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 4 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 10 ราย อำเภอด่านซ้าย จำนวน 5 ราย อำเภอท่าสี่ จำนวน 2 ราย
อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ราย อำเภอภูกระดึง จำนวน 1 ราย อำเภอภูหลวง จำนวน 2 ราย
อำเภอเอราวัณ จำนวน 3 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 742 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 31 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 411,872 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 384,396 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย