(ชมคลิป)ดร.บุ๋ม นายก อบจ.หนองบัวลำภู ทุ่มงบมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับนักเรียนในทุกสังกัดร่วม 70,000 ชุด

ดร.บุ๋ม นายก อบจ.หนองบัวลำภู ทุ่มงบมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ให้กับนักเรียนในทุกสังกัดร่วม 70,000 ชุดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้(2 กพ.65) ที่หอประชุมตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ (บุ๋ม) ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดตรวจ ATK ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษาในทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู อาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน/วิทยาลัยในสังกัด สช.และหน่วยงานภาครัฐ

โดยมี นางศรัณยา สุวรรณพรหม รอง นายก อบจ.หนองบัวลำภู คณะผู้บริหารของ อบจ.หนองบัวลำภู และ สมาชิกสภา อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมส่งกำลังใจ และ โดยก่อนหน้านี้ได้มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง เพื่อนำไปส่งมอบให้สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัด ได้นำชุดตรวจ ATK ไปใช้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ดร.วุฒิพงษ์ฯ(บุ๋ม) นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมที่จะดูแลสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กพ.ที่ผ่านมาหลายโรงเรียน เริ่มเปิดการเรียนการสอน แต่ก็ยังเป็นห่วงกับเด็กนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับหนังสือร้องขอจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสถานศึกษาในทุกสังกัด ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดหาชุดตรวจ จำนวน 61,500 ชุดเพื่อให้กับสถานศึกษาในทุกสังกัดนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษา และเป็นการตรวจตัดตอนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู