(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 58 ราย นอกพื้นที่ 6 ราย เตือนเที่ยวกาชาดต้องเตรียมหลักฐาน


วันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายอภิชาต สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกัน แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ในระบบซูม
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 2 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 58 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,039 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 880 ราย หายป่วยแล้ว 1,150 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 2,055 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 91 ราย มี อำเภอเมือง 44 ราย อำเภอวังสะพุง 32 ราย อำเภอนาด้วง 6 ราย อำเภอด่านซ้าย 5 ราย และอำเภอเราวัณ 4 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 58 ราย ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 52 ราย
Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 9 ราย Cluster โรงเรียนมัธยม ใน ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จำนวน 2 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย Cluster คัสเตอร์งานฌาปนกิจศพ บ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่ จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 34 ราย ดังนี้ อ.เมือง จำนวน 8 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 6 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 11 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 6 ราย อ.ภูกระดึง จำนวน 2 ราย อ.ปากชม จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 834 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 38 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 409,220 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 379,066 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /