จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 24 ราย นอกพื้นที่เพียง 2 รายแนวโน้มลดลงเจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มงวด


วันที่ 3 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 3 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,063 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 841 ราย หายป่วยแล้ว 1,213 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,831 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 63 ราย มี อำเภอเมือง 37 ราย อำเภอภูเรือ 6 ราย อำเภอวังสะพุง 4 ราย อำเภอนาด้วง 4 ราย อำเภอภูหลวง 2 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอเชียงคาน 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 7 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 2 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย
Cluster คัสเตอร์งานฌาปนกิจศพ บ้านท่าสี่ อ.ท่าลี่ จำนวน 4 ราย Cluster โรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนา ต.เลยวังไสย์ อ.กูหลวง จำนวน 4 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 14 ราย ดังนี้ Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 8 ราย Cluster โรงเรียนมัธยม ใน ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จำนวน 3 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 14 ราย ดังนี้ อ.เชียงคาน จำนวน 4 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย อ.ภูกระดึง จำนวน 2 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 1 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 5 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 801 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 33 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 7 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 409,425 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 379,532 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /