นครพนม(ชมคลิป)จิตอาสานครพนม พร้อมใจทำความสะอาดพื้นที่เตรียมจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม


วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด เก็บเศษขยะ ตัดตกแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดพรธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระธาตุพนมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยในวันแรก ก่อนเริ่มงานจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากริมแม่น้ำโขงเพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้วในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อขอให้องค์พระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน ช่วยปกปักรักษา ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งปกติในการอัญเชิญจะมีขบวนแห่เครื่องสักการบูชาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมร่วมขบวน แต่ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด คณะจัดงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นขบวนกลองยาวตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบดังเดิมแทน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และไม่มีขบวนนางรำเหมือนทุกปี
ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนมยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่จะมีการเพิ่มระยะห่าง มีการควบคุมจำนวนผู้ร่วมพิธี โดยเบื้องต้นให้รวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 1,000 คนตามมาตรการสาธารณสุข ส่วนบริเวณด้านหน้าวัดจะไม่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเหมือนที่ผ่าน ๆ มา จะมีเพียงซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 และซุ้มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงเท่านั้น ดอกไม้ธูปเทียนภายในงานจะไม่มีการเวียนซ้ำ การตักบาตรคู่อายุก็จะมีการล้างเหรียญด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะนำมาให้ผู้ที่อยากทำบุญได้บูชา ส่วนการตักบาตรจะมีการรณรงค์ให้ใส่ถุงมือยางเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมงานอย่างเข้มข้นตามาตรฐานสาธารณสุข และเมื่อเข้ามาภายในงานแล้วทุกคนต้องอยู่ในโซนที่เจ้าหน้าที่จัดให้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างรอเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนการรวมกลุ่มกัน ส่วนผู้เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุพนมก็จะมีการกำหนดเวลาว่าแต่ละคนสามารถเข้าไปอยู่ภายในโซนบริเวณวัดได้นานเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนได้มีเวลานมัสการและทำกิจกรรมอื่น ๆ โดยทั่วกัน ทั้งนี้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด