หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พลังศรัทธาพุทธบริษัท 4 สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุปลียอดฉัตรทองคำ

พลังศรัทธาพุทธบริษัท 4 สายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุปลียอดฉัตรทองคำประดิษฐานบนขึ้นสู่ยอดเจดีย์อริยสุภัททาสามัคคีนุสรณ์ วัดป่าโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดป่าโคกใหญ่ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีพระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญะโม เจ้าอาวาสวัดป่าโคกใหญ่ ถวายการต้อนรับเกจิอาจารย์ชื่อดังสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ทั่วสารทิศ อาทิ หลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม จ.สกลนคร อายุ 83 ปี 63 พรรษา

นอกจากนั้นยังมีหลวงปู่คำแปลง ปุณณชิ และ หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ หลวงปู่คลาด ครุธมฺโม หลวงปู่ปฐม ธมฺมธีโร พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) และ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ร่วม 200 รูปเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในการปิดทองและคล้องพวงมาลัยฉัตรทองคำก่อนประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ ขึ้นสู่ยอดเจดีย์อริยสุภัททานุสรณ์ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมก่อนพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากต่างจังหวัด

พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญะโม เจ้าอาวาสวัดป่าโคกใหญ่ พระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งเป็นศาสนทายาทที่มุ่งมั่นปฏิบัติทางพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น และเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่แนน สุภัทโท พระอริยสงฆ์แห่งวัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลวงปู่แนน สุภัทโท มรณภาพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 สิริอายุ 70 ปี 7 เดือน พรรษา 32 โอวาทธรรมคำสอน หลวงปู่แนน สุภัทโท สอนว่าจิตของปุถุชนเรานี้ ไม่ได้จรรโลงอยู่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนประการใดดอก เพราะว่ามีมิจฉาทิฐิ หยิ่งจองหองอยู่ตลอด กัลยาณปุถุชนต้องรู้จักข่มจิตตนเอง มีขันติ สงบเสงี่ยมเจียมตนอยู่อย่างนั้น ไม่ให้อกุศลเข้าครอบงำได้.

พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญะโม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคดญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานอนุญาตให้นำพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญไปประดิษฐานบนขึ้นสู่ยอดเจดีย์อริยสุภัททานุสรณ์ วัดป่าโคกใหญ่ เป็นกรณีพิเศษเมื่อปลายปี 2564 และเป็นวัดเดียวและเป็นวัดสุดท้ายที่ได้เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้พุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองบัวลำภู และพุทธบริษัท 4 ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ 2 อย่างมีอยู่ว่าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาได้เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ จากบ้านลุงทองดี ได้มา 19 พระองค์ และเสด็จมาเพิ่มในขณะที่ลุงทองดีกำลังจะบรรจุเข้าผอบที่ทางวัดได้นำไปอัญเชิญ และได้มาเพิ่มอีก 1 พระองค์รวมเป็น 20 พระองค์ และในวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาทางวัดป่าโคกใหญ่ได้ เข้ารับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯได้ มาอีก 20 พระองค์ อัศจรรย์ที่ว่า 2 ที่ได้รับมาทำไมได้พระบรมสารีริกธาตุ 20 พระองค์เท่ากัน เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธบริษัทสืบไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู