จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 67 ราย นอกพื้นที่ 7 รายในพื้นที่ 60 ราย น่าเป็นห่วง คลัสเตอร์กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 25 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 67 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,345 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 829 ราย หายป่วยแล้ว 509 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 467 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 46 ราย อำเภอเมือง 25 ราย อำเภอผาขาว 2 ราย อำเภอวังสะพุง 7 ราย อำเภอด่านซ้าย 4
ราย อำเภอท่าลี่ 2 ราย อำเภอหนองหิน 3 และอำเภอเอราวัณ 3 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย
ติดเชื้อรายใหม่ 67 ราย ข้อมูล ณ วันอังศารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 60 ราย
Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 2 ราย Cluster งานแต่งงาน บ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จำนวน 1 ราย Cluster งานแต่งงาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 2 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย Cluster ตลาด ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จำนวน 2 ราย Cluster บ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จำนวน 12 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสี่ทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 7 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 33 รายดังนี้ อ.เมือง จำนวน 21 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 1 ราย อ.ปากชม จำนวน 1 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 6 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 2 ราย
และ อ.หนองหิน จำนวน 2 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 800 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 26 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 405,430 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 370,552 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย