จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 68 ราย นอกพื้นที่ 5 รายในพื้นที่ 63 ราย มีหลายคลัสเตอร์ที่ควบคุมเข้มงวด


วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 20 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 68 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,468 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 527 ราย หายป่วยแล้ว 4,895 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 633 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 115 ราย อำเภอเมือง 65 ราย อำเภอเชียงคาน 1 ราย อำเภอวังสะพุง 5 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอท่าลี่ 1 ราย อำเภอเอราวัณ 2 ราย และอำเภอหนองหิน 38 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 68 ราย ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 63 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 8 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จำนวน 2 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสีทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 5 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 7 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกตู่ อ.เมือง จำนวน 4 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 37 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 482 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 43 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 368 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 816 เตียง เหลือ 1,009 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 404,171 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 366,317 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย