จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 71 ราย นอกพื้นที่ 7 รายในพื้นที่ 64 ราย มีหลายคลัสเตอร์ที่ควบคุมเข้มงวด


วันที่ 15 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 15 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,119 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 391 ราย หายป่วยแล้ว 4,683 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 475 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 19 ราย อ.เมือง 3 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอด่านซ้าย 6 ราย อำเภอผาขาว 10 รายและอำเภอหนองหิน 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื่อรายใหม่ 71 ราย ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 64 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 21 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง จำนวน 7 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดือน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 34
รายสำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 356 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 34 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 351 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,482 เตียง เหลือ 1,830 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 402,310 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 362,272 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย