รองพ่อเมืองศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย อบต.สำโรง หลังพบคลัสเตอร์เค้าท์ดาวน์โผล่ต่อเนื่อง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และประสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อบต.สำโรง โรงเรียนบ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ มอบอุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย และประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายก อบต.สำโรง หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.ยางเอือด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.สำโรง อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับการตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูลการดูแลรักษา การควบคุมโรค และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดูแลรักษา การควบคุมโรค และส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายก อบต.สำโรง ได้นำคณะผู้บริหาร อบต.สำโรง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.สำโรง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และน้ำดื่ม จำนวนกว่า 130 ชุด มอบให้กับ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และอสม. บ้านสวนฝ้าย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการสั่งปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันควบคุมโรค เป็นตัวแทนนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ด้าน นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย ขณะนี้ มีเพียงหมู่บ้านเดียวที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการคัดกรองกว่า 500 คน พบว่าติดเชื้อจำนวน 132 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์เค้าท์ดาวน์ จากการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ส่วนพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลอื่นๆ มีพบติดเชื้อเพียงเล็กน้อย ตำบลละ 1-2 คน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังคงเข้มงวดมาตรการตามที่ ศบค.และคำสั่งจังหวัดกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน