จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 43 ราย นอกพื้นที่ 5 รายในพื้นที่ 38 ราย ผู้ป่วยเพิ่มตามคาดหลังเทศกาลปีใหม่


วันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 13 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 43 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,991 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 289 ราย หายป่วยแล้ว 4,657 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 494 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 4 ราย อ.เมือง 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 3 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 38 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 6 ราย Cluster ร้านอาหาร ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 3 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ป่วนพุ อ.หนองหิน จำนวน 4 ราย Cluster อ.หนองหิน อ.วังสะพุง จำนวน 3 ราย Cluster ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 6 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 16 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 248 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 40 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 331 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,485 เตียง เหลือ 1,882 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 400,434 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 357,603 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย