พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2565 พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมี พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อยตชด.227 พ.ต.ท.ชาตรี ศิริธีระนัน รอง ผกก.สภ.เขมราฐ นายสุพิชญ์ เข็มแก้ว ปลัดอำเภอ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายวิศิษฐ์ ผลดก พมจ.อุบลฯ นางสาวธนชนก สุริยะเดชสกุล นายกสโมสรไลออนชยางกูรเมืองอุบล นายอรรถรัตน์ รัตนจันทร์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชลไทยอินโดจีน นายชาติชาย คำโกน รองปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน ร่วมในพิธีการส่งมอบบ้านโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือกำลังพล ถวายพ่อของแผ่นดิน ให้กับครอบครัว ของพลทหารปิ่นเมือง สุภนิกร ณ บ้านห้วยยาง เขตเทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ ตามที่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลพลทหารประจำสัปดาห์ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกำลังพล เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย ปัญหาขาดแคลนที่ทำกิน ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ปัญหาที่มีความเร่งด่วน ปัญหากำลังพลยากไร้ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มีเงินซ่อมแซมดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จึงได้จัดการประชุมหารือและพิจารณาช่วยเหลือกำลังพล โดยให้สำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ผุพัง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้จัดชุดประสานงานร่วมกับ นางสาวธนชนก สุริยะเดชสกุล นายสโมสรไลออนชยางกูรเมืองอุบล และนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 เข้าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดิน ขอซื้อที่ดินจำนวน 10,000 บาท เจ้าของที่ดินมีความอนุเคราะห์เมตตากรุณาในราคา 8,000 บาท โดยหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยสำรวจความเป็นอยู่ของกำลังพลทหาร ในเดือนตุลาคม 2564 สำหรับบ้านของ พลทหารปิ่นเมือง สุภนิกร ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยจากการสำรวจทราบว่าบ้านชั้นเดียวอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน และบ้านหลังดังกล่าวอยู่บนที่ดินของอดีตผู้ใหญ่บ้าน นายอุทธา วงศ์ษา และเพื่อเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานของตนเพื่อสร้างโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีกำลังใจ ในการทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้เริ่มดำเนินการสร้างบ้านตามโครงการตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับงบประมาณจาก พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 นางสาวธนชนก สุริยะเดชสกุล นายกสโมสรไลออนชยางกูรเมืองอุบล นักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 กำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 และผู้ใหญ่ใจดี ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างบ้านเป็นเงิน 204,672 บาท ซึ่งในการนี้ พันโทปณิธาน ภารการผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้จัดชุดช่างของหน่วยเป็นผู้ดำเนินการ

ปรัตมิตร ขำคม รายงาน