(ชมคลิป)ผู้ว่าฯนครพนม นำคณะเยี่ยมสถานประกอบการ หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้บริหาร สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่จังหวัดนครพนม ยังคงพบมีการระบาด โดยในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติม จำนวน 47 ราย เป็นผู้เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น 1 ราย ที่เหลือ 46 รายเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีคลัสเตอร์กำลังเฝ้าระวัง ประกอบไปด้วย คลัสเตอร์หมอลำ ที่มีประชาชนในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก เดินทางไปชมหมอลำที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารแล้วนำเชื้อมาแพร่ในชุมชน คลัสเตอร์ในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม ที่พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งไปสังสรรค์ในวันปีใหม่ที่บ้านเพื่อนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้ววันต่อมาไปทำงานตามปกติ ภายหลังทราบว่าเพื่อนติดเชื้อจึงได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและพบว่ามีผลเป็นบวก ทำให้มีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้รวมแล้ว 14 ราย คลัสเตอร์ตำบลนาทราย และตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนมที่จะสิ้นสุดการติดตามในวันที่ 16 มกราคม 2565
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นถึงแนวทางการบริหารงานของผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด รวมถึงได้ทราบถึง ปัญหาและความต้องการที่ต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ทำให้มีการจ้างงานและเกิดรายได้กับคนในชุมชน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยม บริษัท ธาตุพนมกิตติสุขสันต์พลาสติก จำกัด ที่มีแรงงานประมาณ 200 คน เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส่งขายออนไลน์และผลิตตามออเดอร์ที่รับมาจากบริษัทต่าง ๆทั่วประเทศ ทำให้ได้เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งโรงงานที่มีมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการทำงาน ความความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่เข้มแข็งและเคร่งครัด และปัจจุบันยังมีความต้องการในส่วนของเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาพัฒนากิจการเพิ่มเติม ซึ่งทางจังหวัดได้รับทราบความต้องการและจะมีการประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป โดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปประมวลผลรวมกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อที่จะวางแผนนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่จะส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทุกคนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม

Related posts