จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 45 ราย นอกพื้นที่ 4 รายในพื้นที่ 41 ราย


วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 10 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 45 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,832 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 176 ราย หายป่วยแล้ว 4,612 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 446 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 13 ราย อ.เมือง 1 ราย อำเภอวังสะพุง 11 ราย อำเภอด่านซ้าย 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ติดเชื้อในจังหวัด 41 ราย นอกพื้นที่ 4 ราย
Cluster อ.มือง,.เชียงคาน,อ.เอราวัณอ.ด่านซ้าย,อ.นาด้วง,อ.วังสะพุง,อ.ท่าสี่,อ.หนองหิน จำนวน 16 ราย
Cluster หมู่ 5 บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จำนวน 5 ราย Cluster อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย
Cluster หมู่ 5 บ้านกกสะตี ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จำนวน 8 ราย Cluster หมู่ 13 บ้านหนองตานาเหนือ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จำนวน 1 ราย Cluster อ.หนองหิน, อ.วังสะพุง จำนวน 2 ราย
Cluster หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเมย ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 7 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 156 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 16 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 317 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,212 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 398,660 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 352,977 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย