(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย นอกพื้นที่ 2 รายในพื้นที่ 1 รายแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง


วันที่ 5 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ห้องภูเรือ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย นายดำรงค์ สิริวชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย(เพิ่งมารับตำแหน่ง 2 ม.ค.65) พร้อมด้วยนายอภิชาต สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
นายอภิชาต สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 5 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 42+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,703 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 81 ราย หายป่วยแล้ว 4,575 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 505 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 12 ราย มึอำเภอภูเรือ 5 ราย ลอำเภอด่านซ้าย 7 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ติดเชื้อรายใหม่ 3 รายเดินทางมาจากนอกพื้นที่ 2 ราย
ติดเชื้อในจังหวัด 1 ราย หมู่ 11 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 66 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 19 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 5 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 303 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,244 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 397,062 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 346,093 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย