กาชาดหนองบัวลำภู จัดงานรวมน้ำใจให้กาชาด มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของกันอย่างเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 ที่บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับมอบสิ่งของที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำมาบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565

โดยในวันนี้ได้เปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัจฉากาชาด ในงานกาชาด หนองบัวลำภู ประจำปี 2565 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และประชาชน นำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ข้าวสาร และอื่น ๆ ไปมอบให้จำนวนมาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จะนำเงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด และรายได้จากการจำหน่ายสลากมัจฉากาชาดจะนำไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการ ต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู