จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 20 ราย นอกพื้นที่ 5 รายในพื้นที่ 15 ราย


วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 31 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 20 ราย เสียชีวิตสะสม 41+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,661 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 82 ราย หายป่วยแล้ว 4,533 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 448 ราย ไม่มีผู้ป่วยหายกลับบ้าน
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 15 ราย
Cluster หมู่ 7 บ้านน้อยสนามบิน ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 1 ราย
Cluster ร้านอาหาร อ.เมือง จำนวน 5 ราย Cluster หมู่ 6 บ้านท่านาจันทร์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จำนวน 6 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านศรีประทุม ต.โคกขมิ้นอ.วังสะพุง จำนวน 3 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 292 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,236 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 396,759 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 345,756 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย