ขอนแก่น – แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวงเปิดจุดบริการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

เปิดจุดให้บริการทั่วไทย ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง  ให้บริการตั้งแต่ 29 ธ.ค.64 ถึง 4  ม.ค.65  ให้บริการ ห้องสะอาด  จุดพักรถ  กาแฟน้ำดื่ม แผนที่แนะนำเส้นทาง ให้ความช่วยเบื้องต้น กรณีรถชำรุด หน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล์

ที่บริเวณ หน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง ทางหลวงหมายเลข 2  ตอน หินลาด- โนนสะอาด กม.374+669 ขาออก บ้านหนองหานจาง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสิโรตม์  แดงภูมี ผอ.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1เผยว่าในการจัดจุดบริการทั่วไทยของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง ตรงบริเวณนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน เช่นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ที่ให้บริการสำหรับรถเล็ก หรือรถจักรยานยนต์ มีสถานที่สำหรับพักคอย มีสัญญาณไวไฟ ให้บริการ ในส่วนของขนส่งจังหวัดนั้นได้มีจุดอำนวยความสะดวก และตรวจตรารถโดยสารเข้ามาเช็ความปลอดภัยของสภาพรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถ

สำหรับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จากนโยบายของกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท และเครือข่ายคมนาคม ให้เผ้าติดตาม บริการพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่ 2565 ในห้วงของ 7 วัน คือวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 กรมทางหลวงได้จัดเต็นท์บริการทั่วประเทศมีจำนวน 141 จุด แบ่งเป็นจุดบริการของตำรวจทางหลวง 201 จุด จุดจอดรถขนาดใหญ่ 58 จุด มีห้องน้ำรองรับเพิ่มขึ้นอีก 581 จุด โดยจุดบริการจะมีการบริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องของการเดินทาง ปัญหาเรื่องรถติด รวมทั้งได้มีรถโมบายคอยซ่อมแซม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของพี่น้องประชาชน ถ้าพี่น้องประชาชนง่วง หิวน้ำมีน้ำบริการ มีกาแฟบริการมีจุดพักผ่อน สามารถนอนหลับพักผ่อนใดในที่นี้ด้วย

ในช่วง 7 วันนี้ นอกจากทางเราได้มีการบริการพี่น้องประชาชนแล้ว ยังมีบริการสายด่วนของกรมทางหลวงหมายเลข 1586 พร้อมให้บริการทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย เกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง เกิดรถเสีย หรืออยากจะสอบถามสิ่งใด สามารถโทรไปได้ที่หมายเลข 1586 เราจะมีผู้ดูแลพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรถโมบายที่ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายในจะประกอบด้วย ถังลมไว้เติมยางรถยนต์  สายลาก สายพ่วงแบต แบตเตอรี่ น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำเปล่า อุปกรณ์เครื่องมือช่างในการช่วยเหลือหากเกิดอาการหนักเช่นยางแตก สามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่รถ 10 ล้อ ลงมา นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ เครื่องวัดความดันแบตเตอร์รี่ ซึ่งทางเรายังได้เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้ในกรณีน้ำมันรถหมด สามารถเรียกเติมได้ ทั้ง ดีเซล และเบนซิน ซึ่งกรณีนี้ยังไม่มีผู้เรียกใช้แต่อย่างใด