จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย

วันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 28 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 41+1 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,625 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 68 ราย หายป่วยแล้ว 4,511 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 423 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 21 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอวังสะพุง 4 ราย อำเภอด่านซ้าย 16 ราย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันอังศารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 2 ราย
ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย
Cluster หมู่ 6 บ้านท่านาจันทร์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จำนวน 2 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 45 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 19 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 3 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 306 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,255 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 393,601 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 339,925 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย