หนองบัวลำภู – กรมราชทัณฑ์ เปิดศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน


ภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเตรียมขยายพันธุ์ผักส่งต่อเรือนจำทั่วประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ บริเวณเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ภายในบริเวณวัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานอำนวยการวัดพัชรกิติยาภาราม พร้อมด้วย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแห่งนี้ กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางขยายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน พร้อมกระจายเมล็ดพันธุ์ผักสู่เรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายประชาชนในชุมชน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูกในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย และกลายเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการปลูกผักจำหน่าย ส่งผลให้พึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้พัฒนาเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ พร้อมกับปรับตัวดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู