ขอนแก่น – ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ
ร.ต.กิตติศักดิ์ บับภาเอก นายทหารฝ่ายอำนวยการที่ 5 ตัวแทนแทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ก่อนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนมลิวรรณ หมายเลข 12 ตั้งแต่หน้าโรงเรียนชุมแพศึกษา ถึงหน้า สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยนางวรรณภา ศรีหสุทธิ์ จิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กล่าวว่า ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาทำความสะอาดถนนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยให้เราได้อยู่จวบจนมาถึงทุกวันนี้  รวมถึงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยความมุ่งหวังพื้นฐานคือ การสร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น