อุดรธานี – ร.13 จัดกิจกรรมขึ้นรถสายพานลำเลียงพล เพื่อสัมผัสประสบการณ์และสมรรถนะของยุทโธปกรณ์ทางทหาร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2564 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ คณะชมรมอาสาสมัครรักษาดินแดนกองพันนเรศวรจังหวัดอุดรธานี โดยการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถสายพานลำเลียงพลและเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการทหาร เพื่อสัมผัสประสบการณ์และสมรรถนะของยุทโธปกรณ์สำคัญ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการปรนนิบัติบำรุงรถสายพานลำเลียงพล ประจำเดือน ด้วยการอุ่นเครื่องยนต์ และวิ่งภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคมฯ หลังจากนั้นได้เชิญชวนร่วมสบทุนด้วยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งงบประมาณดังกล่าวที่หน่วยได้รับ หน่วยจะนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้, ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป จากการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว ทำให้ คณะชมรมอาสาสมัครรักษาดินแดนกองพันนเรศวรจังหวัดอุดรธานี มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน คนยากไร้ รวมทั้งมีความรู้สึกดีใจที่ทางหน่วยงานทหาร ได้เชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์สำคัญทางทหารของหน่วยในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13