นครพนม – ฉก.ทพ.21 จัดชุดปฏิบัติการ “Army Delivery พราน 21 มีแล้วแบ่งปัน” เข้ามอบผักปลอดสารพิษให้กับประชาชน

ฉก.ทพ.21 จัดชุดปฏิบัติการ “Army Delivery พราน 21 มีแล้วแบ่งปัน” เข้ามอบผักปลอดสารพิษให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนตามแม่น้ำโขง ในช่วงโควิด-19 ตามนโยบายกองทัพบก
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดชุดปฏิบัติการ “Army Delivery พราน 21 มีแล้วแบ่งปัน” เข้ามอบผักให้กับประชาชน พร้อมหน้ากากอนามัย (แมส) ให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนตามแม่น้ำโขง ตามมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 สนองตอบนโยบายกองทัพบกอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในพื้นที่ ต.ไผ่ล้อม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยเป็นการเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ ภายในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ของกองร้อยทหารพรานที่ 2108 ที่ในช่วงฤดูหนาวผักจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี จึงให้กำลังพลเก็บผักปลอดสารพิษมัดเป็นกำโดยใช้ใบตองกล้วยห่อแล้วใช้เชือกกล้วยที่เป็นวัสดุธรรมชาติมัดเป็นกำๆเป็นการลดการใช้ถุงพาสติกลดโลกร้อนโดยได้นำผักที่เก็บใส่ในกล่อง Army Delivery พราน 21 มีแล้วแบ่งปัน พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย ติดท้ายรถจักรยานยนต์เดินทางออกมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้,คนแก่ชราไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนตามแม่น้ำโขง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักที่มีราคาสูง พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ที่ได้จัดชุดปฏิบัติการ Army Delivery พราน 21 มีแล้วแบ่งปันออกให้ความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนเดือดร้อน และได้จัดกิจกรรมที่ดีๆ มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น ได้เห็นการแบ่งปันด้วยรอยยิ้มเกิดขึ้นระหว่างทหารพรานกับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ คนแก่ชราไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงในพื้นที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร