(ชมคลิป) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอ…

Read More