ร้อยเอ็ด – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 25…

Read More

เลย – มทบ.28 จับมือเครือข่าย ปล่อยขบวนราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567

มทบ.28 จับมือเครือข่าย ปล่อยขบวนราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567 ช่วยเหลือบรรเทาความเดือด…

Read More

เลย – ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับฟังความคิดเห็นในเวทีเสวนาสาธารณะ “เขื่อนโขงน้ำใส แต่ (ไฟฟ้า) ไม่สะอาด”

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับฟังความคิดเห็นในเวทีเสวนาสาธารณะ “เขื่อนโขงน้ำใส แต่ (ไฟฟ้า) ไม่ส…

Read More

ศรีสะเกษ- รองเลขาธิการ อย. จัดประชุมเสริมเขี้ยวเล็บพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รองเลขาธิการ อย. จัดประชุมเสริมเขี้ยวเล็บพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณ…

Read More