ขอนแก่น – งานมหกรรมแคนโลก2023 ส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลก มี 6 ชาติร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

  กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  สมาคมหมอแคนจังห…

Read More