พิธีมอบ” วุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา” รุ่นที่ 4 / 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธ…

Read More