สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จัดกิจกรรม การฝึกอบรม”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ

ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผกก.สภ.เขมราฐ พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ได้ดำเน…

Read More