กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เกษตรกรพลิกผืนนาปลูกกระท่อม 1 ล้านต้นสร้างอาชีพที่มั่นคงแก้จน

เกษตรกรชาวตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลิกผืนนา เป็นแปลงปลูกกระท่อม พืชเศรษฐกิจทา…

Read More