กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เกษตรกรพลิกผืนนาปลูกกระท่อม 1 ล้านต้นสร้างอาชีพที่มั่นคงแก้จน


เกษตรกรชาวตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลิกผืนนา เป็นแปลงปลูกกระท่อม พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ คาดหวังดีกว่าทำนาข้าว มีประกันราคา ซื้อขายใบสดกิโลกรัมละ 200 บาท มีบริษัทตั้งศูนย์รับซื้อแน่นอน เบื้องต้นปลูกแปลงสาธิต 1 แสนต้น ตั้งเป้าในพื้นที่ 1 ล้านต้น หวังสร้างอาชีพที่มั่นคง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2565 ที่แปลงนานายบันลือศักดิ์ ลือศรัทธา อดีตกำนันตำบลหลุบ บ้านคอนเรียบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดไร่กระท่อมโกลเด้น และปลูกกระท่อม บนเนื้อที่ 10 ไร่ โดยมีนายชัยพิภพ โยธะชัย เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายไก่ทอง ไกรมงคล นายก ทต.หลุบ นายภักดี ภูมีแหลม กำนันตำบลหลุบ นางกวิตา ลือศรัทธา ผู้บริหารไร่กระท่อมโกลเด้น พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ร่วมงาน
นางกวิตา ลือศรัทธา ผู้บริหารไร่กระท่อมโกลเด้น กล่าวว่า เดิมพื้นที่ตั้งของไร่จำนวน 10 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยทำทั้งนาปีและนาปรัง แต่เนื่องจากต้นทุนการทำนาสูงและราคาจำหน่ายข้าวเปลือกไม่แน่นอน ประจวบกับเป็นช่วงที่รัฐบาลปลดล็อคใบกระท่อม ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมาย เห็นประโยชน์ของใบกระท่อมที่สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ปลายผลิตภัณฑ์ ตนและญาติพี่น้องจึงมีความสนใจ ที่จะพลิกผืนนาเป็นไร่ปลูกกระท่อม จึงสมัครเป็นสมาชิกและเป็นตัวแทนกับเอกชน ในการปลูกกระท่อม พร้อมจำหน่ายต้นกล้า ซึ่งมีทั้งต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดและเสียบยอด
นางกวิตากล่าวอีกว่า ไร่กระท่อมโกลเด้นแห่งนี้ ในอนาคตยังจะเป็นเป็นศูนย์รับซื้อผลผลิตหรือใบกระท่อมจากเกษตรกรด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ นอกจากจะเปิดไร่กระท่อมโกลเด้น โดยร่วมกันปลูกกระท่อม 1 แสนต้นแล้ว ยังเปิดรับสมัครสมาชิกปลูกกระท่อมหรือลูกไร่ด้วย ทั้งนี้ตั้งเป้าปลูกกระท่อมในพื้นที่จำนวน 1 ล้านต้น จึงอยากจะขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจ ที่อยากเปลี่ยนอาชีพใหม่ ได้หันปลูกกระท่อม พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ด้วยกัน เนื่องจากมีประกันราคารับซื้อชัดเจน ใบสดกิโลกรัมละ 200 บาท สัญญาซื้อขาย 5 ปี รับรองเป็นพืชที่มีอนาคต ดีกว่าปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นแน่นอน เพราะลงทุนครั้งเดียว แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 20-30 ปี
ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในส่วนของการปลดล็อคกระท่อมโดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีกฎหมายรองรับให้ทำการปลูกได้อย่างกว้างขวางก่อนกัญชา ซึ่งกระท่อมสามารถที่จะปลูกได้อย่างเสรี นอกจากนี้ในทางการแพทย์สารในใบกระท่อม ยังสามารถสกัดเป็นตัวยารักษาโรคบางชนิดได้ นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่สามารถขยายผล ต่อยอด มีอายุยืนถึง 50 ปี ปลูกแล้วเกิดผลดีในเชิงเศรษฐกิจและรักษาโรค เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น ก็จะมีรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
นายวิรัชกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันนี้หลังจากรัฐบาลปลดล็อคกระท่อม กระท่อมจึงสามารถปลูกได้ทั่วไป ส่วนของการเปิดไร่กระท่อมโกลเด้นและร่วมกันปลูกกระท่อมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก ซึ่งเป็นพืชที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และเอกชนหลายรายเข้ามาให้การส่งเสริม โดยเปิดจุดรับซื้อและมีประกันราคา โดยเฉพาะยังเป็นพืชที่มีอนาคต ดังนั้นเกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ สามารถปลูกได้ เพราะสามารถจำหน่ายได้ ปลูกแล้วได้เงิน คาดว่าสร้างอาชีพที่มั่นคง แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน