หนองคาย (ชมคลิป) รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย …

Read More