หนองบัวลำภู-อำเภอเมืองต่อยอด OTOP นวัตวิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างอาชีพ

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด OTOP นวัตวิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งย…

Read More