อุดรธานี-อุดรนำร่อง “Kick Off” ตรวจจับรถปล่อยควันดำ ลดมลพิษ-แก้ปัญหา PM2.5 

 ที่จุดตรวจวัดบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 ถ.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น บ.ข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี ประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “รัฐเข้ม ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ ในพื้นที่อุดรธานี” โดยมีนางกุลญาดา ทอนมณี ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ผู้แทนจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี , สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี ,สนง.ปภ.จ.อุดรธานี ,ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี , ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี และตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 บ้านข้าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีการบูรณาการ ตั้งจุดตรวจจับควันดำจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 และติดสติกเกอร์ห้ามใช้รถยนต์ชั่วคราว กับรถที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการตั้งป้ายเตือน และแสดงสัญลักษณ์อำนวยการจราจร ตั้งกรวยจราจรแบ่งช่องจราจรเป็น 1 ช่อง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็ว ก่อนถึงด่านตรวจประมาณ 500 เมตร คัดกรองเฉพาะรถยนต์ที่เข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบ ให้จอดตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือเฉพาะทางจาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

นางกุลญาดา ทอนมณี ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อตรวจจับควันดำจากยานพาหนะในเส้นทางสัญจรสายหลัก เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ ปล่อยระบายค่าควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชน บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5

กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2565 เป้าหมายตรวจจับให้ได้ 30 – 50 คัน/วัน โดยจะตรวจจับในช่วงเช้าถึงเที่ยง ทุกวันอังคารและวันพฤหัส และจะตั้งจุดตรวจ 4 มุมเมือง ได้แก่ โนนสูง ,ห้วยหลวง ,นาข่า และหนองนาคำ ส่วนผลการตรวจวัดควันดำวันนี้ แยกเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 34 คัน พบว่าเป็นรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบกฯ 17 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 1 คัน พ่นเสปรย์สีแดงสัญลักษณ์ห้ามใช้รถ 2 คัน ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 3 คัน และรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จำนวน 17 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 9 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถยนต์ชั่วคราว

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้ปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหา อุดรธานีเป็นเมืองขนาดใหญ่มีการจราจรคับคั่ง มียานพาหนะสัญจรผ่านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่เป้าหมายนําร่องดำเนินโครงการ เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และควบคุมมลพิษทางอากาศด้านการขนส่ง ประกอบด้วยกิจกรรม การตรวจจับควันดำจากยานพาหนะขนส่งทางบก ก่อนจะบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน เพื่อให้นำรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน ไปซ่อมบำรุงรักษาให้ทำงานมีประสิทธิภาพและมีค่าควันดำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบฝุ่นละออง และมลพิษ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม