หนองบัวลำภู-นายอำเภอนาวัง เนรมิตรริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนาวัง เป็นจุดเช็คอิน”นาวัง เมืองอารยเกษตร ปลอดภัย”

ดร.ประชาฯนอภ.นาวังผุดไอเดีย เนรมิตรริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนาวัง เป็นจุดเช็คอิน”นาวัง เมืองอารยเกษตร ปลอดภัย”สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอนาวัง กล่าวว่า “จังหวัดหนองบัวลำภู” เป็นจังหวัดเล็กๆ ของภาคอีสานตอนบน และเป็นจังหวัดที่แยกตัวมาจากอุดรธานี ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536 นับถึงวันนี้มีอายุครบรอบ 28 ปีพร้อมก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 29 ภายใต้สโลแกน”หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”แต่ถ้าถามว่าใครเคยมาเที่ยวหนองบัวลำภู หรือรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ของหนองบัวลำภูบ้าง คงมีไม่กี่คนที่ตอบได้ อาจเพราะด้วยความที่หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่อยู่ท่ามกลาง 4 จังหวัดพี่ใหญ่ที่เป็นทั้งศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างอุดรธานี เลย หนองคาย และขอนแก่น จึงทำให้หนองบัวลำภู กลายเป็นเมืองผ่านที่น้อยคนนักจะแวะเที่ยวชม
แต่เวลานี้จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้นำแกร่งอย่าง ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นแม่เมืองลุ่มภู ที่จะนำพาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ความเป็นจังหวัดน่าอยู่ และน่าเที่ยว ในขณะที่อำเภอนาวัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นอำเภอที่ใครจะผ่านไปจังหวัดทางภาคเหนือ และชายแดนสุดของภาคอีสานต้องผ่านอำเภอนาวัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มองเห็นความสวยงาม ที่หลายคนยังไม่เคยเห็น อำเภอนาวังจึงเดินหน้าบอกกล่าวผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่จุดเช็คอิน ถนนทางหลวงแผ่นดิน210 หน้าที่ว่าการอำเภอนาวัง พักสักนิดจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรดีๆก่อนผ่านไปและในวันนี้ จึงอยากให้ทุกท่านได้พักแวะเยือนนาวัง เมืองอารยเกษตร อาหารปลอดภัย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เราได้แวะพัก ณ จุดเช็คอิน นักท่องเที่ยวจะเลือกชมสถานที่ที่จะท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ถ้ำเอราวัณ ถ้ำผาเจาะ ถ้ำผาเวียง ศูนย์จำหน่ายพืชผลทางเกษตร เกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง และผ้าทอมือที่มีคุณภาพเลิศล้ำค่าและสวยงาม หรือแวะชมสถานศึกษาต้นแบบ”นาวังศึกษาวิช”ที่ได้เป็น 1 ของภาคอีสาน กับรางวัล โรงเรียนมัธยมต้นแบบอารยเกษตร โคกหนองนา สร้างความหวังของภาคอีสาน
ดร.ประชาฯกล่าวทิ้งท้ายว่าสืบเนื่องจากอำเภอนาวังได้น้อมนำโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา โมเดล” มาเป็น โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดร.ประชาฯกล่าวเชิญชวน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู