ขอนแก่น(ชมคลิป)เปิดอำเภอเขาสวนกวาง เที่ยวถนนไก่ย่างและสวนสัตว์ขอนแก่น ภายใต้มาตรการ “Covid Free Setting”


อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดอำเภอเขาสวนกวาง เที่ยวถนนไก่ย่างและสวนสัตว์ขอนแก่น ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting”

       ที่ลานต้นไทร ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดอำเภอเขาสวนกวาง เที่ยวถนนไก่ย่างและสวนสัตว์ขอนแก่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอำเภอเขาสวนกวาง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง และพ่อค้าแม่ค้าไก่ย่างเขาสวนกวาง หลังจากที่จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ Smart Cotrol and Living with COVID-19 (Covid Free Setting Area จำนวน 6 อำเภอ และเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และได้มีการมอบป้ายให้แก่ร้านที่ผู้ประกอบการและพนักงานร้าน ทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์

            นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเมืองทั้งอำเภอและพื้นที่อำเภอที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเขาสวนกวาง ไก่ย่างเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่นและอำเภออื่น ๆ อีก6 อำเภอ ในส่วนของอำเภอเขาสวนกวาง ได้เปิดพื้นที่นำร่อง คือถนนไก่ย่างเขาสวนกวางและสวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องจากปริมาณการฉีดวัคซีนของที่นี่ ในพื้นที่อำเภอนำร่องเข้าเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สามารถเปิดเมืองได้ เมืองขอนแก่นก็ได้มีการประเมินพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัดและจากต่างประเทศเข้ามาสู่พื้นที่ โดยสินค้าต่างๆ ที่จะนำมาจำหน่ายคือสินค้าหลักของแต่ละพื้นที่นั้นๆ อย่างเช่น อำเภออุบลรัตน์ ก็จะโชว์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอยู่แล้ว สินค้าหลักของเขาสวนกวางก็คือไก่ย่าง ซึ่งเป็นสินค้าหลักของพื้นที่อยู่แล้ว และสวนสัตว์ขอนแก่นที่อยู่ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก  นอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนเสริมสินค้าหลักที่มาเสริมสินค้าโอท็อปในพื้นที่ต่าง ๆ เสริมกับการจำหน่ายสินค้าหลักก็คือไก่ย่างและสวนสัตว์ แต่ละพื้นที่มีอยู่แล้ว อำเภออื่น ๆ เช่น อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จะโชว์เรื่องไดโนเสาร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า หากเราเปิดเมืองได้ เปิดในที่นี้ก็คือนำร่อง พื้นที่นี้ก็จะพัฒนาไปสู่การเปิดจังหวัดทั้งจังหวัด และนำไปสู่การเปิดประเทศทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้ยอดเงิน ยอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม เมื่อนักท่องเที่ยวมาเพิ่ม ยอดเงินก็จะสะพัด ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัด ของเมืองท่องเที่ยว เมืองนำร่อง รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศก็จะดีขึ้น