ขอนแก่น(ชมคลิป)’นายกหำ’ ร้อง กกต.ตรวจสอบ ขอบรรทัดฐานในการหาเสียงผู้สมัครนายก อบต.

“นายกหำ” อดีตนายก อบต.บ้านขาม และผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร้อง กกต. ตรวจสอบป้ายหาเสียงของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ อีกเบอร์ หลังพบนำภาพบุคคลอื่นเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ทีมงานผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาเขตเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง วอน กกต. ชี้ชัดว่าทำได้หรือไม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

           ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น หรือ กกต.ขอนแก่น พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เดินทางเข้าพบนายกิตติคุณ โยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ตนเองได้ยื่นเรื่องขอให้ กกต.ขอนแก่น ตรวจสอบกรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หมายเลข 2 กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบการเลือกตั้ง โดยการจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการนำภาพบุคคลอื่นเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ทีมงานผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คือการสร้างความเสมอภาคของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ไม่ให้มีการใช้อิทธิพลมาสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัคร ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร รวมทั้งกรณีทีมงานผู้บริหาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้จัดทำป้ายสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม หมู่ 4 และขึ้นป้ายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม หมายเลข 2 รวมกันเกินจำนวนที่กำหนด ขัดต่อมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนตรวจสอบกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

            พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การยื่นเรื่องตรวจสอบดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากตนเองมองว่า การจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เช่น มีการนำภาพบุคคลอื่นเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ทีมงานผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทีมงานผู้บริหาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้จัดทำป้ายสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม หมู่ 4 และขึ้นป้ายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม หมายเลข 2 รวมกันเกินจำนวนที่กำหนด โดยทั้งหมดนี้ตนเองอยากได้ความชัดเจนว่า สามารถทำได้ หรือทำไม่ได้ ถูกต้องหรือผิดระเบียบ หากทำได้ก็อยากให้ทาง กกต. ออกระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วประเทศในการลงสมัครเลือกตั้ง เพราะหากเป็นแบบนี้ หากผู้ลงสมัครคนไหนมีพรรคพวกที่มีชื่อเสียง ศิลปิน ดารา นักกีฬา ก็เอามาขึ้นป้ายหาเสียงด้วย ต่อไปก็จะมั่วกันไปหมด บางคนไม่รู้จักใครเลยแต่บางคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเอามาขึ้นป้ายหาเสียงด้วยจะเหมาะสมหรือไม่ แทนที่เราจะสู้กันระหว่างผู้สมัคร 2 คน แต่กลายเป็นว่าต้องสู้กันอีกอีกหลายๆ คน นี่คือสิ่งที่ตนเองมาร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

           ด้าน นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในกรณีผู้สมัครนำรูปภาพบุคคลอื่นหรือในพรรคการเมืองมาใช้ในการเลือกตั้ง จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพ และสามารถนำผู้ที่สมัครเลือกตั้งเขตเดียวกันมาช่วยหาเสียงได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือบุคคลนั้นยินยอมที่จะช่วยด้วยเช่นกัน อย่างเช่น กรณีผู้ลงสมัครนายกฯ กับสมาชิก อบต. แต่ก็ต้องดูในข้อเท็จจริงว่าในการหาเสียงนั้นการเลือกตั้งบริสุทธิ์หรือยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งในสำนวนที่มีการได้ยื่นคำร้องไว้ก็ได้ส่งให้สำนักงานกกต.ส่วนกลางตรวจสอบ ซึ่งต้องรอดูว่า กกต.จะมีคำสั่งอย่างไรต่อไป