อุดรธานี – ร.13 เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ อ.น้ำโสม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ ร้อยตรี กฤษฎา มณีใส ช่วยราชการฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ทำการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชาย วุฒิกร นันทะแสง อายุ 8 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจเขียว มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับบิดา ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และปัจจุบันมีการป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ ส่วนมารดานั้นเสียชีวิต ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเพิงหมาแหงน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีห้องน้ำ พร้อมกันนี้หน่วยยังได้มอบข้าวสาร , น้ำดื่ม , เครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) ด้วย ทั้งนี้กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้วางแผนหาแนวทางให้ความช่วยเหลือครอบครัวในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆต่อไป จากการที่ กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือ เด็กชาย วุฒิกร นันทะแสง และบิดา ในครั้งนี้ทำให้ เด็กชาย วุฒิกร นันทะแสง , บิดา , ญาติ , ผู้นำชุมและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่ทาง กรมทหารราบที่ 13 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13