ขอนแก่น (ชมคลิป) ตำรวจแถลงระดมกวาดล้างเด็กแว้น ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แถลงการระดมกวาดล้างเด็กแว้น ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง

   พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 แถลงผลการระดมกวาดล้าง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องระงับยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยลักษณะหรือพฤติกรรม ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งปัจจุบัน มีสถานการณ์กลุ่มวัยรุ่น จับกลุ่มมั่วสุม ดัดแปลงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผิดกฎหมาย และ ขับขี่รถเสียงดังรบกวน หรือแข่งขันรถ ในทางสาธารณะ ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นอย่างมาก รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเอง และบุคคลอื่น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางให้เป็นรูปธรรม  สร้างความผาสุก ให้แก่ พ่อแม่ พี่น้องประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4 จึง กำหนดให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ทำการระดมกวาดล้าง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้น ในห้วงวันที่ 11 ถึง 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 โดยมีผลการปฏิบัติ สรุปดังนี้

– ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย  จำนวน 25 ราย

– ว่ากล่าวตักเตือน บิดา มารดา ผู้ปกครอง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 และ 46/58 จำนวน 115 ราย

-ตรวจค้นและประชาสัมพันธ์อู่ซ่อม ร้านค้าอะไหล่   จำนวน 3,223 ร้าน ดำเนินคดี 1 ร้าน

-ดำเนินการตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และ พ.ร.บ.รถยนต์ จำนวน  7,059  ราย

-ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน จำนวน  462 ราย

-ตรวจยึดรถยนต์  จำนวน 12 คัน และ รถจักรยานยนต์  จำนวน 1,985 คัน

-ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 12 ราย

-ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด จำนวน  2 ราย

– จัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน  607 ราย

-จับกุมผู้ต้องหาส่งฟ้องศาล และศาลมีคำสั่งริบของกลาง จำนวน 3 คัน

  นอกจากนี้ ตำรวจภูธรภาค 4 ยังได้ดำเนินโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องปรามการแข่งรถในทาง รถซิ่ง เด็กแว้น” โดยให้สถานีตำรวจ ทุกแห่ง เข้าดำเนินโครงการในโรงเรียนต่างๆ