อุดรธานี- กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมขึ้นรถสายพานลำเลียงพล เพื่อสัมผัสประสบการณ์และสมรรถนะของยุทโธปกรณ์

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 อุดรธานี และมวลชนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถสายพานลำเลียงพลและเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการทหาร เพื่อสัมผัสประสบการณ์และสมรรถนะของยุทโธปกรณ์สำคัญ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการปรนนิบัติบำรุงรถสายพานลำเลียงพล ประจำเดือน ด้วยการอุ่นเครื่องยนต์ และวิ่งภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคมฯ หลังจากนั้นได้เชิญชวนร่วมสบทุนด้วยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งงบประมาณดังกล่าวที่หน่วยได้รับ หน่วยจะนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้, ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป จากการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดอุดรธานี และ มวลชนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนฯ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ทางหน่วยงานทหาร ได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาคธุรกิจ และได้เชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมทางทหารของหน่วยในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13