นครราชสีมา-ผอ.แต่งแมสคอทเจ้าป่าลอยกระทงร่วมกับนกกระทุง

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สวมแมสคอทเจ้าป่า ลอยกระทงกับนกกระทุง
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แต่งกายด้วยชุดตุ๊กตาแมสคอมสิงโตเจ้าป่า ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ การถ่ายทอดสด รายการ Ten Talk ซอกแซกหลังบ้าน กับ 3สหาย By Korat Zoo ในตอนลอยกระทงกับนกกระทุง พร้อมอวยพรและเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564