นพค.51 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานช่าง

เมื่อวันที่ 11 ..64 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย นพค.51 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานช่าง เพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ..2565 พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปณ บก.นพค.51 สนภ.5 นทพ. บ้านคำเตย .โนนหนามแท่ง .เมืองอำนาจเจริญ.อำนาจเจริญ