หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ผู้ว่าฯกำชับต้องรวดเร็วทุกขั้นตอน หลังปิดหมู่บ้านคลัสเตอร์ก่อนเปิดเรียนติดเชื้อ15 ราย

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กำชับต้องรวดเร็วทุกขั้นตอน หลังปิดหมู่บ้านคลัสเตอร์ก่อนเปิดเรียนติดเชื้อ15 รายรอผลตรวจยืนยันเย็นนี้อื้อ ทั้งหมู่บ้านและกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดสูงสุดอีก 736 คน เข้าตรวจหาเชื้อ แล้วประมาณ 700 กว่าคนหวังหยุดการแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่น
วันนี้(7 พย.64 )ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากเกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่ทราบผลชัดเจนเมื่อวันก่อน โดยในวันนี้ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง พร้อมสาธารณสุขอำเภอนากลาง อสม.และทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ทำการตรวจหาเชื้อจากชาวบ้านในหมู่บ้านป่าแดงงาม ทั้งหมู่บ้านซึ่งจากข้อมูลทางทะเบียน นั้นมีจำนวนชาวบ้านทั้งหมด 1,081 คน โดยทางเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านและกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดสูงสุดอีก 736 คน เข้าตรวจหาเชื้อ ซึ่งในวันนี้ได้มี ชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ เดินทางมาตรวจหาเชื้อกัน แล้วประมาณ 700 กว่าคน หยุดการแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พ.ย.64 ที่ผ่านมาทีมควบคุมโรค(JIT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ทีม CDCU อ.นากลาง ปกครองอำเภอนากลาง ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ที่บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน “คลัสเตอร์หาเสียงการเมืองท้องถิ่น ต.ป่าแดงงาม อ.นากลาง”ที่พบการระบาด มีประชากรทั้งหมด 1081 คน สถานการณ์การแพร่ระบาด ระยะเวลา 5 วัน พบผู้ติดเชื้อและได้ดำเนินการควบคุมโรค ตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RTPCR กลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติเชื้อ ทั้งหมด 700 คน
จพต.พื้นที่ ออกใบสั่งกักตัว HR 89 คน และมอบหมายให้ อสม.ติดตามกำกับการกักตัว 14 วันประชุม ผู้นำชุมชน ออกมาตรการควบคุมการเข้าออกหมูบ้านตั้งด่าน 2 จุด แผนที่จะดำเนินการต่อจัดชุดเจ้าหน้าที่ติดตามกำกับการกักตัวของ HR 89 ราย 14 วัน กลุ่ม LR ให้มีการรายงานอาการให้ประธานคุ้มทุกวันจนครบ 14 วัน ประธานคุ้ม รายงานข้อมูลให้ ผญบ. ผอ.รพ.สต. ทุกวัน กำหนดระยะเฝ้าระวังในหมู่บ้าน นับจากวันเริ่มป่วย(ผู้ป่วยมีอาการ)หรือวันที่ส่งตรวจในผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ รายสุดท้าย เป็นระยะเวลา 28 วัน ถึงจะนับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดสงบ
นายอำเภอนากลาง กล่าวย้ำว่าสำหรับมาตรการที่จะต้องดำเนินการในเร็ววันนี้คือการค้นหา HR เพิ่มเติม และ ตรวจหาเชื้อกรณีพบเชื้อแยกกักใน CI และโรงพยาบาล-กรณี หากไม่พบเชื้อจะทำการกักตัวใน HQ ออกใบสั่งกักตัวในที่พำนัก โดย จพต.ท้องที่ติดตามการกักตัวโดยผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข-อปท.สนับสนุนชุดยังชีพระหว่างกักตัวเพื่อไม่ให้มีการออกนอกบริเวณหมู่บ้าน สำหรับมาตรการผู้เดินทางเข้าพื้นที่ กำหนดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน 2 ทาง มี จนท.เข้าเวรตลอด 24 ชม. ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหมู่บ้าน ปิดร้านค้าในหมู่บ้าน งดกิจกรรมที่รวมตัวกัน ปิด ศพด. และ ร.ร. เป็นเวลา 14 วัน พร้อมย้ำยั้งมิให้มีการแพร่ระบาดไปในหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องประกาศปิดหมู่บ้านชั่วคราว

ส่วนการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองอำเภอนากลาง สำธารณสุขอำเภอนากลาง ได้ร่วมกันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือและให้คำแนะนำในการปฏิบัติดำเนินการกันพื้นที่และจุดคัดกรองเพื่อคนเข้าออก ผ่านพื้นที่ ตามมาตรการสาธารณสุขซึ่งได้ทำการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่ อย่างพ่อค้าแม่ค้าจะเข้ามาขายสิ่งของปัจจัย 4 ก็จะให้ พ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านมารับสินค้านอกหมู่บ้านนำเข้าไปขายภายในหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติงานภายนอกหมู่บ้านให้เดินทางไป-กลับเฉพาะส่วนของหน่วยงานกับบ้านของตัวเอง ห้ามหยุดแวะออกนอกเส้นทาง เลื่อนการเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าแดงงาม และให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ตำบลกุดแห่
ด้าน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวถึงกรณีการเกิดคลัสเตอร์ที่หมู่บ้านป่าแดงงาม อำเภอนากลาง ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สาธารณสุขอำเภอนากลาง และทีมงานปกครองอำเภอนากลาง ร่วมกันจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายโดยเน้นความรวดเร็ว เร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ เพื่อแยกนำเข้ารักษาที่ รพ. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแยกกักตัว(ออกใบสั่งกักตัว) เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย เข้มงวดการเข้าออกในชุมชน ในส่วนของฝ่ายปกครอง(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) บูรณาการร่วมกับ อสม. รพ.สต. อปท.ในพื้นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผู้กักตัว (ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ) ไม่ให้ฝ่าฝืนการกักตัว สร้างการรับรู้ให้ประชาชนระมัดระวังตัวโดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
D M H T อย่างเคร่งครัด ผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน รวมถึงบังคับใช้มาตรการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู อย่างเข้มงวดและจริงจัง ผู้ใดฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู