จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 24 ราย ผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ 3 รายในพื้นที่ 24 ราย


วันที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 7 พ.ย. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 24 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เสียชีวิตสะสม 33+1 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,972 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 525 ราย หายป่วยแล้ว 3,414 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 327 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 9 ราย
มีผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2 ราย จากจังหวัดขอนแก่น 1 ราย ชุมพร 1 ราย จากพื้นทีนำร่องท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ 1 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในจังหวัด cluster ต.หนองหิน 4 ราย cluster บ้านหนองปาดฟาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง 5 ราย cluster อ.ผาขาว 6 ราย cluster อ.นาด้วง 2 ราย cluster อ.ภูกระดึง 5 ราย และ cluster อื่นๆ 4 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 351 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 161 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 13 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 375 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 1,962 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 331,088 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 237,274 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย