นครพนม (ชมคลิป) เชื่อมสัมพันธไมตรีแขวงคำม่วน สปป.ลาว ร่วมหารือเปิดประเทศและเปิด 5 อำเภอ Sand Box ริมแม่น้ำโขง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ฝั่งแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำคณะผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคเอกชนเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่นำโดยท้าววันไฮ พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน และท้าวแก้วอุดร บุตรสิงขอน รองเจ้าแขวงคำม่วน พร้อมร่วมประชุมหารือในประเด็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการทางสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่ง สปป.ลาว เป็นหนึ่งใน 63 ประเทศ ประกอบกับจังหวัดนครพนมกำลังเตรียมพร้อมเปิด 5 อำเภอ sandbox คือ 4 อำเภอริมฝั่งโขง และ 1 อำเภอท่องเที่ยว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว
โดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีความสัมพันธ์อันดีกับแขวงคำม่วน สปป.ลาว ทั้งความสัมพันธ์ในแง่ของเศรษฐกิจ ที่มีการติดต่อค้าขาย มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นประจำของประชาชนทั้งสองประเทศ ในส่วนของระดับจังหวัดกับแขวงคำม่วน ก็มีความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านความมั่นคง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ทำให้หลายอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนเช่นปกติ และด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดนครพนมที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายเปิดประเทศ และจังหวัดนครพนมก็กำลังเตรียมเปิด 5 อำเภอ sandbox คือ อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นยุทธศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจำ และจังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นว่าถ้ามีการค้าขายผ่านท่าเทียบเรือ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้น เพิ่มเติมจากการค้าผ่านด่านสากล สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 ประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการเสนอขอให้ทางแขวงคำม่วนพิจารณาในจุดนี้ ซึ่งทางแขวงคำม่วนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่องด้วยรัฐบาล สปป.ลาว ก็ยังคงมีมาตรการปิดประเทศอยู่ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันแขวงคำม่วนยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อยู่ และประชาชนได้รับวัคซีนประมาณร้อยละ 36 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น จึงขอให้ทางจังหวัดนครพนมรออีกสักระยะ ถ้าสถานการณ์ผ่อนคลาย รัฐบาล สปป.ลาว มีคำสั่งออกมา ทางแขวงคำม่วนก็พร้อมให้ความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน
โดยภายหลังการหารือในวันนี้ ก่อนเดินทางกลับคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนมก็ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าแขวงคำม่วนและคณะ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน สปป.ลาว เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และ 2 พื้นที่ ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อ covid-19 สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดตรวจ ATK

#อีสานเดลี่ออนไลน์