ขอนแก่น(ชมคลิป)เริ่มเรียนวันแรกตามนโยบายรัฐ เข้มด้านสาธารณสุข จัดนักเรียนมาเรียน ‘คนละครึ่ง’

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ จ.ขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนแล้ว แต่แบ่งให้นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่ง พร้อมมาตรด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด โดยเฉพาะโรงอาหารจัดการเข้าไปใช้ครั้งละ 300 คน

            วันที่ 1 พ.ย. 64 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ประปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเพื่อเข้าเรียนตั้งแต่เช้า โดยทางโรงเรียนมีมาตรการด้านสาธารณสุข ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน

           นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า สำหรับการเรียนการสอนนั้น ในช่วง 2 สัปดาห์แรกจะให้นักเรียนมาเรียน ชั้นเรียนละครึ่งห้อง หรือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด 4,460 คน จะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นเลขคู่และเลขคี่มาเรียน โดยนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์พร้อม ๆ กับเพื่อนที่ มานั่งเรียนในห้องหลังจากนั้นจะมีการประเมินว่า จะให้มีการมาเรียนครบทั้ง 100 เปอร์เซอร์หรือไม่ ขณะที่นักเรียนได้มีการรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 98 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนบุคลากรครูฉีดครอบ 100 เปอร์เซ็นต์

ส่วนโรงอาหารมีการนำฉากมากั้นบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร และจะปล่อยให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการครั้งละ 300 คน เพื่อลดความแออัดภายในโรงอาหาร เนื่องจากเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่นักเรียนจะมารวมกันจำนวนมาก ส่วนภายในห้องเรียนได้ให้นักเรียนนั่งเว้นระยะ ซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุข ทางโรงเรียนจะเข้มงวดแม้ว่านักเรียนจะมีการรับวัคซีนเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตาม