หนองบัวลำภู – สถานศึกษาหนองบัวลำภู พร้อมเปิดเรียน1 พย. เต็มรูปแบบ 96.81 %

แต่อยู่ภายใต้มาตรการเข้ม หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคหรือเกิดเหตุอันอาจส่งผลกระทบด้านสุขอนามัยต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บริหารสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นตามอำนาจหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พย.64 โดยเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ในส่วนของสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู 345 แห่ง มีความพร้อมเปิดเรียนแล้ว 334 แห่งคิดเป็นร้อยละ 96.81 % ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเรียน 11 แห่ง คิดเป็น 3.39 % ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 201 แห่งพร้อมเปิด 192 แห่ง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 103 แห่ง พร้อมเปิด 94 แห่ง สังกัดเขตมัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู ครบ 21 แห่ง เอกชนมี 21 แห่ง พร้อมเปิด 20 แห่ง และ อาชีวศึกษา ครบ 7 แห่ง ในส่วนของสถานศึกษาที่ไม่พร้อมเปิดเรียนอยู่ระหว่างการตรวจความห็นชอบของส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานศึกษาทุกสังกัดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และจะต้องดำเนินการเปิดภาคเรียนรูปแบบ ออนไชต์ ซึ่งสถานศึกาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเข้มข้นทุกมาตรการ และที่สำคัญผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ทั้งก่อนมาโรงเรียนและอยู่ภายในโรงเรียน ยิ่งเด็กนักเรียนช่วงอยู่ในโรงเรียนต้องเข้มงวดในการสวมหน้ากากอนามัย และมีช่วงเวลาที่เด็กต้องถอดหน้ากากอนามัย ครูต้องเข้มงวดและทำความเข้าใจให้ตรงกัน

กล่าวโดยสรุป สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการ ภายใต้ 5 สาระสำคัญเกณฑ์เปิดโรงเรียน สำหรับมาตรการส่วนที่ 1 โรงเรียนต้องยึดมาตรการ Sandbox Safety Zone In School จัดการเรียนการสอนแบบ on site ส่วนที่ 2 กับ 6 มาตรการ DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ 7 มาตรการเข้มงวด ได้แก่มีการประเมินพร้อมผ่าน TSC+ ติดตามการประเมินผ่าน MOECOVID จัดกิจกรรมรูปแบบ Smail Bubble จัดระบบให้บริการอาหาร ดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดSchool Isolation และจัดให้มี School Pass ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์พิจารณาการใช้อาคารสถานที่ ส่วนที่ 3 มาตรการเผชิญเหตุโควิด-19 ของสถานศึกษา และ ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้อาคาร หรือสถานที่ที่มีผู้รวมกิจกรรมจำนวนมาก

ในขณะที่มาตรการการสำคัญที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคหรือเกิดเหตุอันอาจส่งผลกระทบด้านสุขอนามัย
ต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นตามอำนาจหน้าที่
สำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนที่อายุ 12-18 ปีของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู ต้องได้รับฉีดวัคซีน Covid -19 ทั้งรอบ 1 และ 2 เป้าหมาย 23,366 คนได้รับวัดซีน Pfizer ไปแล้วจำนวน 22,201 คน คิดเป็นร้อยละ 95.01 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาในอำเภอโนนสังทะลุเกิน 100 % ศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมั่นใจ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู