จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 28 ราย ไม่มีมาจากนอกพื้นที่


วันที่ 31 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูหลวงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 31 ตุลาคม 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 28 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 30+1 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,695 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 344 ราย หายป่วยแล้ว 3,321 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 360 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 8 ราย ไม่มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในจังหวัด cluster ต.หนองหิน 1 ราย cluster บ้านหนองปาดฟาน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง 22 ราย cluster อื่นๆ 5 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 220 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 112 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 12 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 3 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 404 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,648 เตียง เหลือ 2,027 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 307,044 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 197,627 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย