มหาสารคาม(ชมคลิป)ผดุงนารีร่วมใจ ช่วยพี่น้องพ้นภัยน้ำท่วม ห่วงใย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงนารีร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการ ผดุงนารีร่วมใจ ช่วยพี่น้องพ้นภัยน้ำท่วม ห่วงใย
วันที่21 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงนารีร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการ ผดุงนารีร่วมใจ ช่วยพี่น้องพ้นภัยน้ำท่วม เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม ทำให้ใประชาชนชาวมหาสารคาม ซึ่งรวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนผดุนารีได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จากการสำรวจความเดือดร้อนผ่านครูประจำชั้นทางไลน์ และทางเพจโรงเรียนผดูงนารี เบื้องต้นได้รับรายงาน มีนักเรียนและครูโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน 100 ราย ไม่ว่าปัญหาการดำรงชีวิตประจำวัน ไร้ที่หลับนอนขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีนายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเป็นประธานปล่อยขบวน
ดร.ประพันธ์ พันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงารี กล่าว่า โรงเรียนผดุงนารีได้ร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงนารี ซึ่งทางสามคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงนารีจึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความทุกข์ร้อน จึงได้มีการแบ่งปั้นช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ้ท่าที่จะทำได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกและแบ่งปั่นสู่สังคมเป็นปณิธานหนึ่งของสมาคมผู้ปกครอง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันช่วยหลือและเป็นกำลังใจให้เพื่อนครู นักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม และเปิดโอกาศให้ครูนักเรียนผดุงนารีได้สร้างสรรค์และฝึกประสบการรณ์ช่วยหลือสังคม