ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” นำศิษยานุศิษย์ มอบอาหาร-น้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำศิษยานุศิษย์ผู้ใจบุญ ร่วมกันบริจาคอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน (ข้าวกล่อง) จำนวน 150 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่มวอเตอร์บอส จำนวน 150 แพ็ก รวม 1,800 ขวด รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท มอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก รพ.อุทุมพรพิสัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นผู้รับมอบ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน